Obavijesti

DIJETE JE SPREMNO ZA ŠKOLU KAD:
– IMA POZITIVNU SLIKU O SEBI, CIJENI SEBE, VJERUJE U SEBE, KAD JE PRIHVAĆENO...
– ZNA SE BRINUTI O SEBI I SVOJIM PROBLEMIMA
– ZNA SE PONOSITI USPJEHOM I PODNOSITI NEUSPJEH
– ZNA RJEŠAVATI SUKOBE NA KONSTRUKTIVAN NAČIN
– ZNA SE DOGOVARATI I PRIDRŽAVATI PRAVILA
– ZNA I ŽELI POMAGATI DRUGIMA U UVAŽAVA IH
– ZNA SE SNALAZITI U PROSTORU I VREMENU
– IMA RAZVIJENE PREDČITALAČKE VJEŠTINE (GLASOVNA ANALIZA I SINTEZA)
– MOTIVIRANO JE ZA POLAZAK U ŠKOLU

PREPORUKA RODITELJIMA:
– RAZGOVARAJTE S DJETETOM, NAUČITE SLUŠATI GA I ČUTI NJEGOVE POTREBE
– HVALITE DIJETE ZA SVE POZITIVNO ŠTO NAPRAVI I IZBJEGAVAJTE KRITIKE I KAZNE JER ONE SAMO PRODUBLJUJU OSJEĆAJ NEUSPJEHA
– BUDITE DOSLJEDNI U ODNOSU PREMA DJETETOVIM OBVEZAMA U STVARANJU RADNIH NAVIKA (OBLAČENJE, HRANJENJE, POSPREMANJE IGRAČAKA)
– OSIGURAJTE DJETETU STALNO MJESTO ZA RAD U KOJEM ĆE DIJETE UČITI I O KOJEM ĆE SE SAMOSTALNO BRINUTI
– U POČETKU PIŠITE ZADAĆE ZAJEDNO S DJETETOM, ALI NIKAKO UMJESTO NJEGA - BUDITE MU POTPORA TE GA UPUTITE NA U SAMOSTALNO RJEŠAVANJE ZADAĆA
– NAUČITE DIJETE DA SE NOSI S NEUSPJEHOM, DA JE OCJENA RELATIVNA STVAR I DA SE MOŽE ISPRAVITI (NE DOPUSTITE DA ŠKOLSKA OCJENA BUDE MJERILO VRIJEDNOSTI VAŠEG DJETETA)
– UVAŽAVAJTE OSOBITOSTI SVOG DJETETA, POTIČITE ONE AKTIVNOSTI U KOJIMA JE USPJEŠNO JER SE NA TAJ NAČIN JAČA NJEGOVO SAMOPOUZDANJE, TE STVARA OSJEĆAJ USPJEHA
– RAZVIJAJTE KOD DJETETA POZITIVAN STAV PREMA ŠKOLI
– PRIPREMITE DIJETE NA PROMJENE KOJE GA PRELASKOM IZ VRTIĆA U ŠKOLU OČEKUJU
– OSTAVITE DJETETU VREMENA ZA IGRU – IGRA JE DJETETOVA STALNA POTREBA KOJA NE PRESTAJE POLASKOM U ŠKOLU JER DIJETE U IGRI NAJLAKŠE UČI, RAZVIJA PONAŠANJE USMJERENO CILJU, RAZVIJA MOTORIKU, MAŠTU, KONCENTRACIJU, MIŠLJENJE I USAVRŠAVA VJEŠTINE KOMUNIKACIJE.

Pripremila: Antonia Frka,
stručni suradnik pedagog


Natrag
scroll to top