Disable Preloader


Upoznajmo se!

Dječji vrtić“Orkulice“ je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Općina Sali.

Program se provodi u centralnom objektu u mjestu Sali i u područnom objektu u mjestu Žman.
Dječji vrtić „Orkulice“ osnovala je Općina Sali 15.lipnja 2001. godine. na svojoj sjednici,a s radom započinje 5.travnja 2002.godine.
Od osnivanja Općina aktivno prati rad Dječjeg vrtića „Orkulice" i izdvaja značajna financijska sredstva kako bi se osigurao što kvalitetniji i sigurniji boravak u vrtiću, za dobrobit djece i njihovih roditelja.

U Vrtiću se provodi redoviti poludnevni 5,5-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja. U ovoj pedagoškoj godini 2022./2023. provoditi će se i cjelodnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

Naša Misija

Dječji vrtić „Orkulice“ je temeljna odgojna institucija u kojoj, temeljeno na suvremenoj humanističko-razvojnoj koncepciji, provodimo različite programe usmjerene razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, potičemo razvoj roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Uloga odgojitelja u vrtiću je da stvaraju poticaje za aktivnosti u kojima djeca različite dobi mogu sudjelovati prema individualnim sklonostima i potrebama, da ih potiču na razmišljanje, na uočavanje i rješavanje problema te na međusobnu komunikaciju.
Program predškole integriran je u redovni odgojno-obrazovni program.

Odgojnim nastojanjima, primjerenim oblicima i metodama rada te poticajnim sadržajima i aktivnostima za cjeloviti rast i razvoj djeteta u Dječjem vrtiću „Orkulice“odgajaju se zdrava, sigurna i sposobna djeca.
Iz vrtića su izašle mnoge generacije mališana „naše male Orkulice“, a prvi od njih već dovode vlastitu djecu, neki upravo svojoj odgojiteljici.

Naša Vizija

Želimo da naš vrtić bude mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za sve, mjesto u koje se rado dolazi.
Želimo vrtić koji poštuje pedagoške standarde i zakonske propise, za boljitak djece roditelja, odgojitelja i svih sudionika u odgoju djece.
scroll to top